bí quyết thành công Abraham Lincoln

Bài học từ Abraham Lincoln, 1 trong 3 vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ

Abraham Lincoln's words were set to music by Aaron Copland in 1942, not long after the bombing of Pearl Harbor.

Câu slogan nổi tiếng của Lincoln là: “Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”. Đối với những dấu mốc