giá trị của đồng tiền

Tiền là điều kiện để con người sống tốt hơn nhưng tiền không phải là tất cả

dong-tien-2

Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng . Tiền mua được bằng cấp nhưng không mua được tri thức Tiền là điều kiện để con