thời hạn của niềm tin

Niềm tin liệu có dễ mất đi theo thời gian hay không

niem-tin-lieu-co-de-mat-di

Nhưng bạn tôi à,nếu như sống trên đời mà bạn không có niềm tin thì bạn có thể vui vẻ được không? Và bạn có thể yêu thương được không?