nghị lực sống Nguyễn Thanh Thúy

Bình tĩnh để sống chia sẻ của cô Nguyễn Thanh Thúy, người hành nghề từ thiện chữa bệnh

co-thuy

Cô Nguyễn Thanh Thúy đã từng nói: “Cô cũng ít có bạn, cô chỉ có bệnh nhân của mình thôi nên thấy đàn hát và âm nhạc có thể là