cách làm hài lòng người khác

Đừng cố gắng làm hài lòng mọi người vì bạn chẳng bao giờ thành công đâu

160535_2

Câu 4: Nếu có 1 ngày bạn được sếp cho nghỉ phép để đi chơi với gia đình và 1 người bạn đồng nghiệp của bạn nhờ bạn làm việc