thành công trong sự nghiệp

Những người thành công thường có thói quen suy nghĩ như thế nào

slide112-e1474988274156

Long cho biết bạn sẽ không bao giờ biết lúc nào cô đang cảm thấy bất an và suy đoán khoảng 25 phương án cho một việc nào đó, vì

Hãy tự hỏi 6 điều sau mỗi ngày nếu thành công mãi chưa đến với bạn

36645_15__89030_890_5338599

Đây không phải là một câu hỏi trừu tượng quá lớn. Câu hỏi này kéo bạn trở lại thực tế và bắt tay vào hành động ngay. Điều gì mang